Abdul Hakim, 58180, Punjab, PK

Hai Baske Har Ik Un Ke Ishare Men Nishan Aur – Mirza Ghalib

Har Taan Hai Deepuck!

%d bloggers like this: